Your search results

Blog Archives

phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-lam-dong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin tức Th6 28, 2021 0 Đọc tiếp

Compare Listings