Your search results

Blog Archives

Lâm Đồng duyệt quy hoạch hai phân khu rộng 310 ha, bố ...

Hai khu D4 và D5 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 310 ha, nằm trên địa bàn các phường 5, 6 và 7, TP Đà Lạt. Dân số đến năm 2030 dự kiến hơn 23.500 người.

Tin tức Th9 21, 2021 0 Đọc tiếp

Compare Listings