Your search results

Blog Archives

lam-dong-tam-dung-giai-quyet-ho-so-tach-thua

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa

UBND Tỉnh Lâm Đồng vừa kí quyết định số 3627/UBND-ĐC ngày 2/6/2021 về việc tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Tin tức Th6 04, 2021 0 Đọc tiếp

Compare Listings