Your search results

Blog Archives

bang-gia-dat-da-lat-giai-doan-2021-2024

Bảng giá đất Đà Lạt giai đoạn 2021-2024 (Đầy đủ nhất)

Theo bảng giá đất Đà Lạt, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 56.000.000 đồng/m2.

Tin tức Th5 10, 2021 0 Đọc tiếp

Compare Listings